Houqiang Won Palais Outstanding Doctoral Award, Top Honor for ECEE PhD Graduates!

Congratulations, Dr. Houqiang Fu!